Muzeul Apei "Leonida Truţă"

thumb_up 1017 likes
favorite 13 favorites
Bulevardul 21 Decembrie 1989 79
400604 Cluj-Napoca, România
phone
Click to show phone
Request for information

Muzeul Apei "Leonida Truţă" Company Information

Informații generale

A. Istoric
Compania de Apă SOMEŞ continuă azi cele mai bune tradiţii ale unei companii de utilităţi în serviciul comunităţii din 1892.
1892 - Prin decizia Primăriei oraşului Cluj se înfiinţează Uzinele de Apă şi Canalizare, care preiau în administrare patrimoniul existent la acea dată
• sursa din Grădina “Bărnuţiului” - cca 1.700 mc/zi;
• un rezervor de 140 mc în incinta Spitalului “Carolina”;
• 4,4 km reţele de apă, 0,13 km reţele de canalizare;
• oraşul are o populaţie de cca. 35.000 locuitori.
1893 - Se deschide şantierul de surse, rezervoare şi reţele.
1900 - Se pune în funcţiune sursa subterană “Floreşti“ şi un rezervor de 2.000 mc. Oraşul Cluj are 42,3 km reţele de apă şi 20,6 km reţele de canalizare. Producţia de apă este de 7.500 mc/zi.
1919 - În cadrul sursei subterane “Floreşti“ se pune în funcţiune noul front de captare “Şapca Verde”.
1930 - Uzinele de Apă şi Canalizare Cluj (U.A.C.C) devin regie publică. Se pune în funcţiune Uzina “Grigorescu“, o aducţiune cu secţiunea de 700 mm, tip VIANINI, din tuburi de beton armat centrifugat şi un nou front de captare a apelor subterane de la Floreşti - Captaţia I.
1940 - Oraşul are 160 km de reţele de apă, 79 km reţele de canalizare, 6.950 branşamente, o producţie de 18.500 mc/zi la 116.500 locuitori.
1973 - Se pune în funcţiune Staţia de Tratare a apei de la Gilău. Se pune în funcţiune sursa de suprafaţă lac acumulare “Gilău”, cu cca. 60.000 mc/zi şi o aducţiune cu secţiunea 1.000 mm, tip PREMO, în lungime de 16,5 km.
1973 - 1977 Se construieşte Staţia de Epurare Cluj, amplasată pe malul stâng al râului Someşul Mic, în aval de municipiu. Soluţia tehnologică include din construcţie epurarea cu treaptă mecanică şi biologică.
1978 - Se dă în funcţiune o nouă aducţiune Gilău - Cluj, cu secţiunea 1.400 mm, tip SENTAB, în lungime de 16,5 km.
1991 - Regia Autonomă Judeţeană Apă – Canal - noua denumire a companiei - îşi continuă activitatea sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj.
1992 - Odată cu aniversarea centenarului înfiinţării Uzinelor de Apă şi Canalizare, R.A.J.A.C. Cluj înfiinţează şi inaugurează Muzeul Apei, singurul de acest gen din România şi printre puţinele de acest fel în lume.
1993 - Se pune în funcţiune a III - a baterie de filtrare la Staţia de tratare a apei Gilău.
1994 - Se pune în funcţiune conducta de echilibrare a presiunii între Podul Garibaldi şi Piaţa Mărăşti cu secţiunea de 1.400 mm, SENTAB, în lungime de 4,9 km, care îmbunătăţeşte alimentarea cu apă a cartierelor Aurel Vlaicu Sud şi Nord, Mărăşti, Someşeni precum şi a oraşului Gherla şi localităţilor din aval. De asemenea se pune în funcţiune un rezervor de 2.500 mc în cartierul Zorilor.
1997 - La Staţia de tratare a apei Gilău se pune în funcţiune etapa a doua de extindere a micrositelor. Încep lucrările la aducţiunea cu diametrul de 1.200 mm, HOBAS, între Barajul Someşul Cald şi Staţia de tratare Gilău. Demarează Programul de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale etapa a II-a - MUDP II.
1998 - Se dă în funcţiune tronsonul I, de 685 m, din Canalul colector cu secţiunea de 2,65 m, realizat în scut prin tehnici miniere, la adâncimea de cca. 10m.
1999 - Se finalizează etapa I de extindere a sistemului de canalizare din cartierul Dâmbul Rotund - zona străzii Maramureşului - cca. 10 km. Se implementează, în cadrul MUDP II, sistemul de monitorizare computerizată a reţelelor de apă cu teletransmisie radio a parametrilor de stare la Dispecerat.
2000 - Se recepţionează, în cadrul programului MUDP II, rezervoarele de 5.000 mc Baciu, respectiv cel de 10.000 mc Mănăştur, reabilitarea a 33,6 km reţea apă, reabilitarea şi retehnologizarea Staţiilor de pompare Grigorescu, Zorilor, Govora, Clabucet, construcţia Staţiei de pompare Mănăştur, lucrările de reabilitare a peste 30 km reţele de canalizare din cartierul Zorilor. Se finalizează aducţiunea cu secţiunea de 1.200 mm, HOBAS, între Barajul Someşul Cald şi Staţia de Tratare a apei Gilău şi reţeaua de canalizare de pe străzile limitrofe străzii Corneliu Coposu, cca. 9 km.
2001 - Se semnează Memorandumul de finanţare ISPA. Se pune în funcţiune tronsonul II, de 1.529 m a Canalului Colector mal drept râul Someşul Mic şi se finalizează, prin MUDP II, lucrările de modernizare şi retehnologizare a Staţiei de tratare a apei Gilău. Se finalizează contorizarea la nivel de imobil în aria urbană deservită.
2002 - Are loc recepţia lucrărilor Etapei a II-a de reabilitare, modernizare şi re-tehnologizare a Staţiei de Epurare a apelor uzate Cluj, care devine una dintre cele mai moderne din ţară. Se finalizează programul MUDP II.
2003 - Demarează lucrările în cadrului programului de ”Alimentare cu apă a Câmpiei Transilvaniei”, etapa I şi se înregistrează un progres fizic de peste 5,3 km reţea pe tronsonul Apahida - Căianu. Sistemul zonal deserveşte 2 municipii (Cluj-Napoca şi Gherla) şi 22 de localităţi rurale.
2004 - Regia adoptă Codul Etic al angajaţilor, primul de acest gen în serviciile publice de profil din România. Primeşte Licenţa de operare din partea ANRSC; Este aprobat ”Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare”. La 17 Aprilie are loc ceremonia oficială de inaugurare a lucrărilor efective în cadrul ISPA, contractul C1. În luna Mai, R.A.J.A.C. Cluj câştigă locul I la ediţia a VI-a a Expo Apa – Expoziţia Internaţională specializată în domeniul alimentărilor cu apă, canalizărilor şi epurării apelor uzate, organizată anual de Asociaţia Română a Apei – cu standul ”Proiect ISPA Cluj”.
În data de 23 Decembrie 2004, Consiliul Judeţean Cluj decide reorganizarea R.A.J.A.C. Cluj în societate pe acţiuni, el fiind iniţial acţionar unic
2005 - 6 Ianuarie: ia naştere oficial COMPANIA DE APĂ „SOMEŞ” S.A. (C.A.S.S.A.). În data de 26 Ianuarie, prin modificarea statutului societăţii, Consiliul Judeţean stabileşte noii acţionari: Judeţele Cluj şi Sălaj prin Consiliile Judeţene, respectiv municipiile Dej, Gherla şi Zalău şi oraşele Huedin, Cehu Silvaniei, Şimleul Silvaniei şi Jibou, prin Consiliile locale. La 16 Februarie Consiliul Judeţean Cluj decide delegarea directă a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apă SOMEŞ. Urmează hotărâri similare ale celorlalte autorităţi judeţene şi locale acţionari ai companiei.
2006 - 1 Iulie - Compania de Apă SOMEŞ devine efectiv (primul) operator regional din România care deserveşte două judeţe – Cluj şi Sălaj. În August demarează lucrările în cadrul componentei Cluj a programului SAMTID.
- În Noiembrie C.A.S.S.A. este licenţiată de A.N.R.S.C. ca operator regional. Primeşte Diploma locului I la capitolul “Industrie” categoria de profil “Intreprinderi mari” in Topul Firmelor membre ale Camerei de Comert Cluj.
2007 - In Noiembrie, noul Contract de concesiune al serviciului este semnat intre "Asociaţia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa - ARDIBHST" in numele autoritatilor locale actionari ai societatii si Compania de Apa SOMES'
2008 - La data de 19 Septembrie 2008 Compania de Apa SOMES devine unul dintre putinele Servicii Publice de profil din Romania certificate conform Sistemului Integrat de Calitate - Management, Mediu, Sanatate si Securitate ocupationala.
Demareaza al patrulea program major de investitii co-finantat de UE din Fondurile de coeziune in cadrul Programului Operational Sectorial (POS) de Mediu, in valoare de 197,9 Milioane Euro.
2009 – Se finalizeaza programul ISPA, se adopta lacul Tarnita ca sursa de baza de apa bruta a sistemului zonal Cluj si se da in functiune microhidrocentrala Tarnita realizata in cadrul ISPA, Compania devenind producator major de energie verde.
2010 – Certificarea pentru implementarea sistemului integrat de calitate pentru Management, Mediu si Sănătate si Securitate Ocupaţională este extinsa la nivelul sucursalelor Sălaj, Dej, Gherla si Huedin.
2012 – se finalizeaza rambursarea creditului aferent programului MUDP II.
2013 – Compania este certificata pentru implementarea si mentinerea sistemului de management al sigurantei alimentului conform conditiilor din standardul SR EN ISO 22000:2005.

B. Investitii
1. Proiecte finalizate
a. MUDP II
Programul de Dezvoltare a Utilitatilor Municipale etapa a II-a a fost co-finantat de Uniunea Europeana (PHARE), BERD si din surse proprii ale Companiei si bugetare.
Valoarea totala a fost de 38,5 miloane USD; perioada de derulare: 1997 - 2002
Structura finantarii:
17,5 Mil. USD (45,45%) - credit BERD;
9,3 Mil.USD (24,15%) - finantare PHARE nerambursabila;
11,7 Mil. USD (30,39%) - buget public si surse proprii Compania de Apa SOMES.

Programul de investitii a asigurat:
Reabilitarea aductiunilor si a retelei de distributie a apei pe 95 strazi 33,6 km
Reabilitare bransamente 12,07 km
Reabilitare camine 184 buc.
Reabilitare hidranti 357 buc.
Reabilitarea colectoarelor si a retelei de canalizare pe 60 strazi 40,9 km
Reabilitarea camine canalizare 1.839 buc.
Reabilitare racorduri canalizare 24,7 km
Modernizari la Statia de tratare a apei Gilau pana la capacitatea de 2.560 l/sec.
Modernizarea si reabilitarea Statiei de Epurare Someseni 2.170 l/sec.
Cresterea capacitatii de compensare (Manastur si Baciu) 15.000 mc
Retele noi de alimentare si distributie aferente noilor rezervoare 5,8 km
Modernizarea si automatizarea statiilor de pompare (15 pompe noi) 920 l/sec.
Monitorizarea presiunilor in retelele de distributie 30 pcte.
Modernizarea retelei informatice.
Cresterea gradului de siguranta in exploatarea sistemului de alimentare cu apa.
Alimentarea localitatilor limitrofe Cluj - Napoca prin realocarea debitelor de apa potabila.
Modernizarea facilitatilor logistice.

b. ISPA

3. Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) al Uniunii Europene, co-finanţat de BEI.
Perioada: 2003- 2006.
Valoarea totală: 60,6 Milioane Euro
Structura de finanţare: 57,3% - finanţare ISPA nerambursabilă; 1,99 % - finanţare PHARE; 21,58% - cheltuieli neeligibile; 19,1% - credit BEI.
Obiectivele de investiţii cuprinse în aplicaţia pentru Cluj sunt:

• Extinderea reţelei de distribuţie a apei în Cluj - Napoca 42,9 km.
• Extinderea reţelelor de canalizare în municipiul Cluj - Napoca 50,3 km.
• Înlocuirea reţelelor de apă potabilă cu durata normală de funcţionare depăşită în municipiul Cluj - Napoca 35,3 km.
• Reabilitarea reţelelor de canalizare din cartierul Aurel Vlaicu 27 km.
• Realizarea unei prize de prelevare a apei brute din lacul Tarniţa şi a unei conducte de aducţiune până în aval de Barajul Lacului de Acumulare Someşul Cald 5 km.
• Canal colector în cartierul Gheorgheni 1,4 km.
• Modernizarea proceselor tehnologice la Staţia de tratare a apei Gilău.
• Reabilitarea staţiilor de hidrofoare în municipiul Cluj - Napoca - 272 staţii de ridicare a presiunii.
• Construirea şi reabilitarea reţelelor de canalizare din cinci localităţi rurale din amonte de Cluj - Napoca: Săvădisla, Vlaha, Someşul Rece, Floreşti, Luna de Sus.

c. SAMTID
Programul S.A.M.T.I.D. ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în localităţi urbane din bazinul hidrografic Someş-Tisa” a fost in valoare de cca. 14,4 milioane EURO, din care
• credit BERD 50,0%
• contribuţie PHARE 37,5%
• contribuţie FONDUL NAŢIONAL 12,5%

Componenta investiţională pentru Cluj-Salaj a vizat:
• Înlocuirea a cca. 112 km reţea de distribuţie a apei
• Contorizarea completă a consumatorilor
• Monitorizarea sistemului în 62 puncte
• Reabilitarea a 6 staţii de pompare
• Reabilitarea a 4 rezervoare de acumulare.

2. Proiecte in derulare
POS Mediu 2008 – 2015

In perioada 2008-2015, CAS deruleaza proiectul major "Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţele Cluj/Sălaj – Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă, canalizare şi epurare în zona Cluj-Sălaj", cofinanţat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, prin Programul Operaţional Sectorial (POS) de Mediu. Valoarea acestui al patrulea program major de investitii atras si derulat de CAS incepand cu 1997, este de 196,9 Milioane Euro, din care contributia nerambursabila a Uniunii Europene se cifreaza la 74%, cea a Guvernului Romaniei la 11,3%, a autoritatilor locale din aria proiectului - de 1,9%, restul de 12,8% fiind obtinut de Compania de Apa SOMES prin credit bancar.

Obiectivul principal al proiectului POS este cresterea gradului de confort si securitate pentru clientii deserviti si in crearea premiselor legate de protectia mediului si de conservarea resurselor de apa.
Obiectivele asociate ale Proiectului constau în: atenuarea riscurilor asupra sanatatii cu privire la descarcarile de apa uzata netratata sau tratata insuficient precum; eficienta in ceea ce priveste costurile operationale implicate in conducerea sistemelor de apa si canalizre; conformitatea cu Directiva CE 86/278/EEC cu privire la evacuarea sigură a nămolului, transpusă de Ordinul Ministerului 344/16.08.2004, cu privire la protecţia de mediu a solurilor atunci când se utilizează în agricultură nămolul din apa uzată.

Obiectivele Companiei, dupa finalizarea lucrarilor, se vor concretiza in creşterea calităţii serviciilor, în particular în localităţile nou preluate în 2006, care va fi cuantificată prin următorii indicatori de performanţă:

- % populaţie cu acces la reţea de apă conformă UE: 96% (fata de 69%);
- % de branşamente contorizate: 100% (faţă de 92%);
- % populaţie conectata la reţea de canalizare: 79% (faţă de 74%);
- % ape uzate colectate şi tratate: 100% (faţă de 86%)

Proiectul major POS Mediu Cluj-Salaj a fost structurat pe patru contracte de servicii, patru contracte de furnizare si 14 contracte de lucrari, toate atribuite prin licitatii internationale conform regulilor nationale si UE.

Proiectul se deruleaza in cele opt localiati urbane din aria deservita in judetele Cluj si Salaj – Cluj-Napoca, Zalau, Dej, Gherla, Simleu Silvaniei, Cehu Silvaniei, Huedin. Anumite contracte sau component ale unor contracte (in principal vizand construirea/reabilitarea unor aductiuni) s-au derulat si in zone pre-urbane.

Aceste contracte, valoarea, locul si scopul lor sunt:
A. Contracte de servicii
1. Asistenţă Tehnică pentru Managementul Proiectului.
Valoare: 14.170.181,78 lei fara TVA
Scop: A oferi suport în managementul Proiectului, implementarea unui sistem GIS (Sistem Informatic Geografic - cartografierea electronica a infrastructurii) pentru reteaua de alimentare cu apa si canalizare din zona de operare din judetele Cluj si Salaj, dezvoltarea unui sistem modern de modelare hidraulica a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, dezvoltarea unui management eficient de detectare a pierderilor de apa din retelele de distributie, pentru a oferi asistenta in managementul apelor uzate industriale si a reziduurilor din statiile de epurare si nu in ultimul rand pentru actualizarea Master Plan-ului Companiei - programul strategic coordonator de investitii pe termen lung.
Stadiu: in derulare

2. Asistenţă Tehnică pentru Supervizarea Lucrărilor
Valoare: 15.937.438,00 lei fara TVA
Scop: A oferi servicii de consultanta pentru supervizarea implementarii intregului program de investitii Cluj-Salaj, respectiv a tuturor contractelor de lucrari si achizitii care se vor derula in cele opt municipii si orase din aria deservita de Companie.
Stadiu: in derulare

3. Asistenţă tehnică pentru verificarea proiectelor conform Legii 10/1995
Valoare: 268.760, 00 lei fara TVA
Scop: verificarea proiectelor tehnice de executie conform cerintelor legislatiei nationale in domeniu
Stadiu: in derulare

4. Servicii de auditare a Proiectului
Valoare: 195.858,00 lei fara TVA
Scop: Auditul proiectului
Stadiu: in derulare

B. Contracte de furnizare
1. Contoare
Valoare: 1.324.100,11 lei fara TVA
Scop: Furnizarea de debitmetre de retea, datalogger-e si vane
Stadiu: finalizat

2. Detectori pentru defecte
Valoare: 145.290,00 lei fara TVA
Scop: Furnizarea de echipamente electronice de detectare a alementelor de infrastructura ingropata si a unui autolaborator
Stadiu: finalizat

3. Autovehicule de desfundat canale şi vehicule operaţionale
Valoare: 4.890.000,00 lei fara TVA
Scop: Furnizarea de autocuratitoare, hidrocuratitoare, motopompe si a unui autolaborator inspectie canale CCTV
Stadiu: finalizat

4. Extindere sistem SCADA
Valoare: 5.491.849,06 lei fara TVA
Scop: achizitionarea si implementarea unui sistem SCADA - de Monitorizare, Control si Achizitii de Date (Supervisory Control And Data Acquisition) – in vederea realizarii integrarii componentelor de automatizare si monitorizare existente in judetele Cluj si Salaj si a permite colectarea, monitorizarea si gestionarea unitara computerizata in timp real a datelor privind infrastructura publica de alimentare cu apa si de canalizare-epurare (presiuni, debite, nivele ale apei in rezervoare, functionare vane etc.) permitand astfel calibrarea dinamica a functionarii acesteia, furnizand totodata un instrument util si eficient pentru dezvoltarea in timp real a strategiilor de lucru.
Stadiu: finalizat

C. Contracte de lucrari
1. Reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare Șimleu Silvaniei, Jibou și Cehu Silvaniei
Valoare: 45.245.876,35 lei fara TVA
Scop: modernizarea statiilor de epurare in vederea conformarii la cerintele legislatiei nationale privind parametrii apelor uzate tratate descarcate in emisar si a Directivei Europene privind epurarea apelor uzate urbane, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii mediului.
Stadiu: in derulare, lucrari demarate 08.04.2013, prevazut pentru finalizare 08.10.2015

2. Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Zalău
Valoare: 29.263.797,64 lei fara TVA
Scop: modernizarea statiilor de epurare in vederea conformarii la cerintele legislatiei nationale privind parametrii apelor uzate tratate descarcate in emisar si a Directivei Europene privind epurarea apelor uzate urbane, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii mediului.
Stadiu: in curs de relicitare a restului de executat

3. Reabilitarea stației de tratare Vârșolț și lucrări la sursele de apă Jibou, Cehu Silvaniei și Huedin
Valoare: 25.499.990,00 lei fara TVA
Scop: modernizarea tehnologiilor de tratare a apei brute din sursele de suprafata si subterane in vederea asigurarii securitatii alimentarii si calitatii apei potabile.
Stadiu: finalizat
4. Reabilitarea și extinderea stației de epurare Cluj-Napoca
Valoare: 147.956.000,00 lei fara TVA
Scop: modernizarea statiei de epurare zonale Cluj in vederea conformarii la cerintele legislatiei nationale privind parametrii apelor uzate tratate descarcate in emisar si a Directivei Europene privind epurarea apelor uzate urbane, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii mediului.
Stadiu: finalizat

5. Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Dej
Valoare: 42.578.999,98 lei fara TVA
Scop: modernizarea statiei de epurare in vederea conformarii la cerintele legislatiei nationale privind parametrii apelor uzate tratate descarcate in emisar si a Directivei Europene privind epurarea apelor uzate urbane, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii mediului.
Stadiu: finalizat

6. Reabilitarea și extinderea stațiilor de epurare Gherla și Huedin
Valoare: 34.040.769,04 lei fara TVA
Scop: modernizarea statiei de epurare in vederea conformarii la cerintele legislatiei nationale privind parametrii apelor uzate tratate descarcate in emisar si a Directivei Europene privind epurarea apelor uzate urbane, contribuind astfel la imbunatatirea calitatii mediului.
Stadiu: finalizat

7. Reţele de apă şi canalizare şi staţii de pompare în Şimleu Silvaniei şi Huedin
Valoare: 26.879.939,54 lei fara TVA
Scop: Inlocuirea retelelor de apa si de canalizare invechite si infiintarea de retele noi de apa si canalizare in zonele unde nu existau retele inainte. Total retele apa + canal, inlocuite si infiintate in cele doua localitati – 43,3 km
Stadiu: finalizat

8. Reţele de apă şi canalizare în Jibou şi Cehu Silvaniei
Valoare: 11.817.810,00 lei fara TVA
Scop: Inlocuirea retelelor de apa si de canalizare invechite si infiintarea de retele noi de apa si canalizare in zonele unde nu existau retele inainte. Total retele apa + canal, inlocuite si infiintate in cele doua localitati – 38,8 km
Stadiu: finalizat

9. Reabilitarea şi extinderea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi canalizare în municipiul Zalău
Valoare: 22.388.705,03 lei fara TVA
Scop: Inlocuirea retelelor de apa si de canalizare invechite si infiintarea de retele noi de apa si canalizare in zonele unde nu existau retele inainte. Total retele apa + canal, inlocuite si infiintate – 33,8 km
Stadiu: finalizat

10. Conducta de aducţiune apă potabilă Livada – Dej
Valoare: 15.853.533,12 lei fara TVA
Scop: Prelungirea aductiunii existente Gilau-Gherla pana la Dej (22 km) pentru asigurarea independentei si sigurantei alimentarii cu apa, cat si imbunatatirea suplimentara a calitatii apei pentru cei circa 35.000 de locuitori ai municipiului Dej si a localitatilor arondate, precum si a celor de pe traseul aductiunii, in conditiile in care pana in prezent municipiul Dej era deservit de o statie de tratare a unei firme private in faliment care preleva apa din Somesul Mare.
Stadiu: finalizat

11. Reţele de apă şi canalizare în Dej şi Gherla
Valoare: 22.741.856,66 lei fara TVA
Scop: Inlocuirea retelelor de apa si de canalizare invechite si infiintarea de retele noi de apa si canalizare in zonele unde nu existau retele inainte. Total retele apa + canal, inlocuite si infiintate in cele doua localitati – 56,1 km
Stadiu: finalizat

12. Rezervoare și stații de pompare Cluj-Napoca
Valoare: 25.951.183,33 lei fara TVA
Scop: construirea de rezervoare noi in zonele rezidentiale nou aparute in ultimii ani in municipiu in care CAS, tot prin proiectul POS a infiintat retele noi de apa (Faget, Palocsai si Borhanci), a trei statii de pompare noi in zonele Faget, Eugen Ionesco si Borhanci, reabilitarea a 11 rezervoare din sase locatii din municipiu (Observator, Lunii, Academiei, Rahova, Odobesti, Becas) precum si reabilitarea a unei portiuni de 8 km din aductiunea Dn 1.400 mm Gilau-Floresti. Toate aceste lucrari vor avea ca si scop cresterea eficientei sistemului de alimentare cu apa potabila in municipiu si cresterea calitatii serviciilor .
Stadiu: finalizat

13. Extindere reţele de apă şi canalizare din Cluj-Napoca
Valoare: 23.391.416,48 lei fara TVA
Scop: Infiintarea de retele noi de apa si canalizare in zonele unde nu existau retele inainte, in principal noile zone rezidentiale aparute in ultimii ani. Total retele apa + canal infiintate – 55,24 km
Stadiu: finalizat

14. Reabilitare reţele de apă şi canalizare în Cluj-Napoca
Valoare: 28.634.050,99 lei fara TVA
Scop: Inlocuirea retelelor de apa si de canalizare invechite. Total retele apa + canal, inlocuite – 45,54 km
Stadiu: finalizat

3. Programe de investitii in pregatire
Master Planul (Programul coordonator de investitii pe termen lung al Companiei) a fost actualizat in 2012. Pe baza acestuia s-a stabilit lista de investiții prioritare pentru programul POS Mediu 2014-2020, cu o valoare de aprox. 295 mil. Euro, urmând a fi trimisă spre aprobare la AM (Autoritatea de Management) POS Mediu. In prezent este in pregatire organizatia licitatiei pentru desemnarea Asistentei Tehnice care va intocmi cererea de finantare pentru etapa 2014-2020. Structura de finantare va fi in mare aceiasi ca si pt POS I.

Focalizarea investitiilor din etapa a II-a va fi pe:

1.continuarea investitiilor de extindere si reabilitare retele apa-canal in zonele urbane astfel incat la sfarsitul perioadei, 100% din populatia urbana sa fie conectata la apa si canalizare;
2. solutionarea problemelor de mediu din aria rurala deservita, pentru toate localitatile cu mai mult de 2.000 de locuitori.

Aceste categorii de obiective se vor concretiza in:
- Retele de apa pentru toate localitatile cu mai mult de 50 de locuitori si canalizare pentru toate localitatile rurale cu > 2000 locuitori
- Infiintarea de statii de epurare pentru toate localitatile rurale cu > 2000 locuitori
- Alimentare cu apa si canalizare pentru toti locuitorii din mediul urban
- Continuarea reabilitarii retelelor de apa si canal in mediul urban

Indicatorii de performanta si fizici preconizati pentru etapa a II-a vor fi:
- 270 km noi retele de apa
- 100% populatie deservita in mediul urban
- 100% contorizare in aria deservita
- Aductiune Cluj-Salaj – 150 km
- 210 km noi retele de canalizare
- 100% populatie deservita in localitatile 2.000 de locuitori
- 100 % epurare ape uzate
- Conformare deplina cu Directiva Europeana privind epurarea apelor uzate

Bulevardul 21 Decembrie 1989 79 Cluj-Napoca

Ore de deschidere
Luni:
07:30 - 16:00
Marți:
07:30 - 16:00
Miercuri:
07:30 - 16:00
Joi:
07:30 - 16:00
Vineri:
07:30 - 13:30
Parcare
Compania dispune de o parcare.
Phone number
+40744868288
Linki
Retele de socializare
Cuvinte cheie
Muzeu

Muzeul Apei "Leonida Truţă" Reviews & Ratings

How do you rate this company?

Are you the owner of this company? If so, do not lose the opportunity to update your company's profile, add products, offers and higher position in search engines.

A similiar page for your business? Make sure everyone can find you and your offer. Create your dedicated company page on Yoys - it's simply and easy!
Add your company