ITSC - Institutul de Training, Studii si Cercetari

thumb_up 1248 likes
rate_review 144 Reviews
favorite 212 favorites
Strada Tineretului nr. 2
540027 Targu-Mures, România
phone
Click to show phone
Request for information

ITSC - Institutul de Training, Studii si Cercetari Company Information

Informații generale

ITSC este o organizaţie cu caracter educaţional, social, ştiinţific şi academic, fără scop patrimonial, autonomă şi fără caracter politic. ITSC organizează cele mai eficiente, atractive și complexe cursuri de Formator de Formatori (Trainer of Trainers), Antreprenoriat Inovativ, Evaluatori de competențe, de programe și furnizori de formare și multe alte cursuri standard sau flexibile, autorizate de Ministerul Educației Naționale, cu dublă certificare conform Cadrului European și standardelor internaționale în educație.

ITSC investește din fondurile colectate prin contribuțiile membrilor și donații, în Cercetare în domeniul Educației și Sănătății, în Programul Bursier destinat tinerilor, persoanelor cu nevoi speciale și persoanelor defavorizate.

Organizația investește resurse umane și financiare din contribuții, în educația inovativă și competitivă, cercetare generală și în educație, educație civică pentru tineri și adulți, tabere de studii pentru tineri, burse pentru tineri, proiecte educaționale și de dezvoltare personală pentru organizațiile de tineret (Cluburi Rotaract, Interact etc.) și multe alte proiecte pentru comunitate.

Principii și etică
INSTITUTUL DE TRAINING, STUDII ȘI CERCETĂRI (ITSC) are o abordare ştiinţifică şi academică, este deschis oricăror cunoaşteri, moderne, postmoderne, inovative şi tradiţionale, consacrate, cunoscute sau recunoscute în spaţiul european şi/sau internaţional, care au ca scop formarea şi dezvoltarea aptitudinilor, abilităţilor şi competenţelor profesionale şi personale, care duc la ridicarea nivelului calităţii vieţii şi a nivelului de dezvoltare profesional şi personal, într-o abordare Inter-, Pluri- şi Transdiisciplinară, respectând următoarele principii:

1. Respectarea drepturilor omului conform „Declarației Universale a Drepturilor Omului” / Cartei ONU, adoptată de Adunarea Generală ONU.
2. Respectarea prevederilor din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, proclamată de către Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene la data de 7 decembrie 2000, în cadrul Consiliului European de la Nisa. Includerea drepturilor fundamentale ale cetățenilor Uniunii în Tratatul de la Lisabona presupune faptul că, instituțiile Uniunii și statele membre sunt obligate din punct de vedere juridic, atunci când pun în aplicare dreptul UE, să respecte aceste drepturi.
3. Respectarea valorilor fundamentale ale omului (respectarea demnităţii şi integrităţii persoanei, respect pentru unicitatea individului, informarea corectă şi completă a omului, autodeterminarea persoanei, respectarea diversităţii omului, a confidenţialităţii persoanelor.
4. Îmbunătăţirea calităţii vieţii conştient de faptul că sănătatea, educația, siguranţa socială, stabilitatea economică a societăţii, cât şi securitatea ecologică, conservarea biodiversităţii şi resurselor naturale sunt esenţiale în definirea acesteia.
5. Respectarea integrităţii, diversităţii genetice şi ecologice, resurselor, al habitatelor naturale.
6. Conservarea şi utilizarea raţională a resurselor naturale ale planetei.
7. Respectarea principiilor și eticii enunțate în toate demersurile educaționale și activitățile derulate de către ITSC.
8. Promovarea valorilor autentice, dreptul de liberă alegere, libertatea politică şi religioasă, nediscriminarea pe criterii de rasă, naţionalitate etc.
9. Organizaţia are un Cod Deontologic propriu, care garantează respectarea principiilor enunțate în prezentul document, în concordanţă cu legea română şi cu principiile deontologice europene şi internaţionale.
Suplimentar și în concordanță cu acceptul și asumarea politicilor Google:
10. ITSC nu face nici o discriminare în mod ilegal nici în practicile de angajare, nici în administrarea programelor și serviciilor.
11. ITSC nu face discriminări pe baza orientării sexuale sau a identității de gen în practicile de angajare.
12. ITSC poate primi donații în conformitate cu politica proprie și cu legile și reglementările aplicabile; donațiile și contribuțiile nu vor afecta negativ capacitatea curentă sau viitoare a donatorilor/ contributorilor de a face afaceri cu ITSC; nici o donație nu va fi folosită pentru a influența prin corupție nici o persoană oficială, guvernamentală sau alte persoane pentru a obține sau pentru a păstra contracte sau relații de afaceri sau orice avantaje necorespunzătoare eticii.

Concept, know-how și prezentare înregistrată cu drepturi de autor ITSC © 2017

Strada Tineretului nr. 2 Targu-Mures

Ore de deschidere
Luni:
08:00 - 14:00
Marți:
08:00 - 14:00
Miercuri:
08:00 - 14:00
Joi:
08:00 - 14:00
Vineri:
08:00 - 14:00
Sâmbătă:
08:00 - 14:00
Parcare
Compania dispune de o parcare.
Phone number
+40265266665
Linki
Retele de socializare
Cuvinte cheie
Centru de studii, Centru educațional

ITSC - Institutul de Training, Studii si Cercetari Reviews & Ratings

How do you rate this company?

Are you the owner of this company? If so, do not lose the opportunity to update your company's profile, add products, offers and higher position in search engines.

A similiar page for your business? Make sure everyone can find you and your offer. Create your dedicated company page on Yoys - it's simply and easy!
Add your company